Målsetningen vår er å frigjøre kraften som ligger i å dele husrom, ressurser og støtte når det trengs som mest.
I mer enn åtte år har Airbnb hjulpet mennesker gjennom Open Homes-initiativet i krisetider. Airbnb.org er neste kapittel. Vi er en ideell organisasjon i henhold til paragraf 501 (c)(3) i amerikansk skattelovgivning med eget mål og styre.

Møt styret

Jennifer Bond

"Airbnb har bevist kraften i å føre folk sammen og ta imot fremmede. Airbnb.org har som mål å bruke denne kraften til å forandre liv og forvandle jorden vår. Det er et privilegium å ta del i denne reisen."

Joe Gebbia

"Jeg er inspirert av det som startet med en melding fra en vert, og som ble til en folkebevegelse der 100 000 personer tilbyr hjemmene sine til lokalsamfunnet sitt. I disse krisetider er dette arbeidet viktigere enn noen gang."

Sharyanne McSwain

"Husrom er et av de mest grunnleggende menneskelige behovene. Gjennom programmet sitt bidrar Airbnb.org til å gi husrom når det trengs som mest."

Melissa Thomas-Hunt

"Det å gi husrom til folk i nød er noe av det mest humane og barmhjertige man kan gjøre. Jeg er veldig glad for å få være en del av en så omfattende og livsendrende innsats."

Jocelyn Wyatt

"Jeg gleder meg til å bli med i styret til Airbnb.org på grunn av den betydelige innvirkningen jeg tror vi kan ha ved å gi husrom og ressurser til dem som trenger det."