Help house survivors of the Maui fires
You can support survivors and first responders impacted by the Maui fires.
Les mer

Åpner opp hjem i krisetider

Vi samarbeider med fellesskapet for å tilby husrom under kriser som naturkatastrofer og store konflikter.

Siden 2012 har over 250,000 personer funnet et sted å bo i krisetider

Airbnb-verter over hele verden tilbyr støtte når behovet er størst. Møt menneskene som gjør dette mulig.

Takket være det globale fellesskapet av verter, donorer og samarbeidsorganisasjoner har Airbnb.org vært i stand til å hjelpe mer enn 140 000 mennesker med midlertidig husrom.

Slik samarbeidet Carmen og lokalsamfunnet etter orkanen Maria.

Vi gir lokalsamfunn en måte å komme sammen på når katastrofer inntreffer. Gjennom Airbnb.org-programmer kan folk tilby hjemmene sine gratis til naboer som må evakuere.

Airbnb.org har hjulpet 100 000 mennesker som flykter fra krigen, med å finne et sted å bo.

Det kan ta flere år før et lokalsamfunn kommet seg helt etter en større katastrofe. Airbnb.org bidrar til å finansiere opphold for hjelpearbeidere som utfører viktig arbeid for å gjenoppbygge lokalsamfunn.

En verden forankret i tilhørighet

Airbnb.org drømmer om en verden der alle som opplever kriser, kan finne husrom der de føler seg velkomne. For å gjøre denne visjonen til virkelighet har Airbnb.org utviklet et sett med mål knyttet til mangfold, likeverd, inkludering og tilgjengelighet.

Vi hjelper andre ideelle organisasjoner med å ha en varig innvirkning.

Møt noen av partnerne som bidro til å forme Airbnb.org.
IRC bistår under verdens verste humanitære kriser og hjelper folk hvis liv og levebrød er hardt rammet av konflikter og katastrofer, med å overleve, komme seg på beina igjen og gjenvinne kontrollen over fremtiden.
Build Change er en organisasjon for katastrofeforebygging og gjenoppretting som utarbeider solide boligløsninger sammen med lokalsamfunn.
HIAS er en global, jødisk ideell organisasjon som gir beskyttelse og hjelp til flyktninger, asylsøkere og andre tvangsforflyttede befolkninger rundt omkring i verden.
Community Sponsorship Hub skaper muligheter for lokalsamfunn over hele USA til å ta imot flyktninger og andre som er fordrevet fra hjemmene sine.