Bistand i krisetider
  • Ønsk flyktninger velkommen

    Mer enn 210 000 flyktninger og asylsøkere har fått gratis, midlertidig husrom gjennom Airbnb.org.

Airbnb.orgs målsetning er å legge til rette for deling av husrom, ressurser og støtte når det trengs som mest.

Vi har gitt mer enn 1,4 millioner netter gratis nødopphold til mer enn 220 000 mennesker siden grunnleggelsen i 2020.

Møt fellesskapet

Airbnb.org-verter og -gjester er kjernen i målsetningen vår.

Borgerkrigen ødela alt de hadde bygget opp. Nå starter de livene sine på nytt, langt hjemmefra, med hjelp fra det nye lokalsamfunnet sitt.

Takket være det globale fellesskapet av verter, donorer og samarbeidsorganisasjoner har Airbnb.org vært i stand til å hjelpe mer enn 140 000 mennesker med midlertidig husrom.

Slik samarbeidet Carmen og lokalsamfunnet etter orkanen Maria.

Airbnb.org har hjulpet mer enn 135 000 mennesker som flykter fra krigen, med å finne et sted å bo.

Det kan ta flere år før et lokalsamfunn kommet seg helt etter en større katastrofe. Airbnb.org bidrar til å finansiere opphold for hjelpearbeidere som utfører viktig arbeid for å gjenoppbygge lokalsamfunn.

En verden forankret i tilhørighet

Airbnb.org drømmer om en verden der alle som opplever kriser, kan finne husrom der de føler seg velkomne. For å gjøre denne visjonen til virkelighet har Airbnb.org utviklet et sett med mål knyttet til mangfold, likeverd, inkludering og tilgjengelighet.

Vi hjelper andre ideelle organisasjoner med å ha en varig innvirkning.

Møt noen av partnerne som bidro til å forme Airbnb.org.
IRC bistår under verdens verste humanitære kriser og hjelper folk hvis liv og levebrød er hardt rammet av konflikter og katastrofer, med å overleve, komme seg på beina igjen og gjenvinne kontrollen over fremtiden.
Build Change er en organisasjon for katastrofeforebygging og gjenoppretting som utarbeider solide boligløsninger sammen med lokalsamfunn.
HIAS er en global, jødisk ideell organisasjon som gir beskyttelse og hjelp til flyktninger, asylsøkere og andre tvangsforflyttede befolkninger rundt omkring i verden.
Community Sponsorship Hub skaper muligheter for lokalsamfunn over hele USA til å ta imot flyktninger og andre som er fordrevet fra hjemmene sine.