Målsetningen vår er å frigjøre kraften som ligger i å dele husrom, ressurser og støtte når det trengs som mest.
I mer enn åtte år har Airbnb hjulpet mennesker gjennom Open Homes-initiativet i krisetider. Airbnb.org er neste kapittel. Vi er en ideell organisasjon i henhold til paragraf 501 (c)(3) i amerikansk skattelovgivning med eget mål og styre.

Slik jobber vi

Samarbeid med ideelle organisasjoner

Airbnb.org gir tilskudd til ideelle organisasjoner som hjelper personer med midlertidige boliger, ressurser og spesialisert støtte under kriser. Vi sørger også for tilgang til gratis og rabatterte boliger tilbudt av Airbnbs vertsfellesskap.

Investering i rettferdighet

Vi er overbeviste om at vi kan bruke makten vår og ressursene våre til å bidra til en mer rettferdig verden. Airbnb.org investerer i organisasjoner med strategier og programmer som er i tråd med målet vårt om å fremme rettferdighet i lokalsamfunn.

Innvirkningen vår

Vi tar sikte på å kartlegge effekten av vårt finansierings- og boligprogram for å forbedre det psykososiale velværet, lette den økonomiske byrden og styrke fellesskaps- og tilhørighetsfølelsen til gjestene.

Samarbeid og tilskudd

Airbnb.org godtar ikke forespørsler om finansiering på dette tidspunktet. Vi kommer til å dele informasjon om den kommende tilskuddssyklusen vår direkte med kvalifiserte ideelle organisasjoner i 2021.

Slik samarbeider vi med Airbnb, Inc.

Airbnb.org er en uavhengig og offentlig støttet ideell organisasjon i henhold til paragraf 501(c)(3) i amerikansk skattelovgivning. Airbnb.org utnytter kostnadsfritt teknologien, tjenestene og de andre ressursene til Airbnb, Inc. for å utføre det veldedige formålet til Airbnb.org. Airbnb.org er en separat og uavhengig enhet fra Airbnb, Inc. Airbnb, Inc. belaster ikke tjenestegebyrer for Airbnb.org-støttede opphold på plattformen.

Airbnb-verters sjenerøsitet inspirerte Airbnb til å opprette Open Homes-programmet som en løsning for å hjelpe personer i nød med å finne midlertidig overnatting. Open Homes-programmet er i ferd med å bli overført til Airbnb.org, og Airbnb.org skal bygge videre på programmet i samsvar med det veldedige formålet og idégrunnlaget til Airbnb.org.